Stötta Björkö 4H

Björkö 4H är en ideell förening utan vinstsyfte.

Föreningen drivs av ideella krafter och med intäkter från bidrag, stipendier, donationer och inkomster från evenemang och aktiviteter. Vi är helt beroende av stöd i olika former för att kunna upprätthålla gårdsdrift, ta hand om djuren och ordna verksamhet.

Med ökade kostnader för foder, el, drift och material senaste åren är gården i stort behov av ekonomiskt stöd.

Vi arbetar på flera sätt för att få in bidrag från stiftelser, företag, sponsorer och andra bidragsgivare men tar också tacksamt emot stöd från besökare – varje krona är betydelsefull!

Så här kan du stötta Björkö 4H-gård ekonomiskt:

Bli medlem!

Vårt statsbidrag blir högre ju fler medlemmar vi har i åldern 6-25 år. Därtill är du/ditt barn försäkrat i samband med vistelse på gården.

Bidra till en ny traktor!

Gårdens traktor har dragit sin sista suck och för att kunna hantera djurens grovfoder, halm, gödsel, betesmark & köra glada barn med traktor & vagn behöver vi investera i en ny (begagnad) traktor vilket kostar en rejäl slant.
Vill du vara med och bidra? Swisha valfri summa till 1233771565, märk med ”traktorbidrag”.

Bli månads-fodergivare!

Som medlem kan du bli fodergivare till gårdens djur för 50 eller 75 kr per månad. Via smarta donationsplattformen Octany dras summan från ditt kontokort automatiskt varje månad efter anmälan. Bli medlem så får du mer information!

Donera din pant till oss på Malmens återvinningscentral!

Välj ”Skänk till förening”
Skriv in ”4” och ”h”
Välj ”Björkö 4H Vreta Kloster” som blir grönmarkerat.
Avsluta med att ”Bekräfta”
Panta Björkö 4H
Panta Björkö 4H2
Panta Björkö 4H 4
Panta Björkö 4H 5