Detta är gruppen för våra blivande hjälpledare. Vi fokuserar mycket på ledarskap och hur man ska agera i olika situationer med barn i olika åldrar. Deltagarna får ta del av både teori och praktik. Gruppen löper terminsvis på tisdagar kl 18.00-19.00.

Efter att man är klar i gruppen (brukar ta 1-2 år) så är man redo att hjälpa till som hjälpledare på våra olika kurser och läger.

Alla hjälpledare får sedan vidareutbilda sig via Stockholms läns 4H genom olika ledarutbildningar och så småningom bli färdiga ledare.

 

För mer information och anmälan kontakta oss på mejl 4hbjorklundshage@telia.com