Parallellt med 4H-gruppen på torsdagar har vi en anpassad 4H-grupp.

Detta är en grupp som riktar sig till barn i behov av särskilt stöd.

Det är en mindre grupp med fler ledare som alla har någon typ av utbildning eller erfarenhet av barn med olika typer av svårigheter.

Vi anpassar alltid aktiviteterna efter gruppen och deltagarnas dagsform.

För mer information och anmälan kontakta oss på mejl 4hbjorklundshage@telia.com