Klubben erbjuder djurskötargrupper vardagseftermiddagar för barn från 7 år (fyllda 7) till 10 år.

HT 21: vecka 35 till och med vecka 47
Uppehåll: Vecka 44
Man går en dag i veckan á en timme.

I mindre grupper om max 12 barn får barnen lära sig allt om gårdens djur, både skötsel samt teori om dessa. Vi kommer även att lära oss lite om odling samt lära oss hur man är en bra medmänniska – både mot djur, natur och andra människor.

Vi avråder starkt barn med hö och pälsdjursallergier att gå på 4H grupp hos oss då vi inte har möjlighet till att anpassa sysslorna.

Om ert barn har unika behov har vi en grupp med utbildad personal som leder denna. Fråga oss så får ni anmälan till denna grupp.


Medlemsavgift: 350:-/kalenderår
Terminsavgift: 1500:-/termin