Välkommen på årsmöte 2021

Alla medlemmar kallas till årsmöte torsdagen den 8 april 2021, kl 19.00 digitalt på Teams.

Anmälan via mejl till jenny.jonsson@4h.se

KALLELSE årsmöte Ästad 4H-klubb 2021

 

Skriven av Ästad 4H-klubb,

  Inlagd i kategori: Okategoriserade