Personal på gården

På denna sida kan du läsa lite om oss som jobbar på gården. Här finns både personal och för oss viktiga ideella personer som tillsammans har ett mål – att göra ditt besök så bra som möjligt!

 

Gårdsföreståndare

Anna Hammarbäck

Kontakt: arsta@4h.se

 

Aktivitetsledare

 

Kontakt: aktivitetsledare.arsta@4h.se

 

Gårdsassistent

Sandra Magnusson

Kontakt: arsta@4h.se

Sandra arbetar som gårdsassistent här på gården. Hennes huvudsakliga uppgifter är den dagliga skötseln av gårdens djur och att se till att de mår bra.