KACKLET – Att hälsa på djuren på gården

Att hälsa på djuren på gården

Kul att ni är många som vill besöka oss! Vi hoppas självklart ni ska få en härlig stund här på gården.

Vi märker nu att det är många som vill gå in till våra djur. Läs gärna informationen nedan så slipper vi sätta upp tråkiga (och fula) förbudsskyltar.

Det finns flera anledningar till varför det inte är tillåtet att gå in till våra djur. En av de är möjligheten till reträtt för djuren. Detta styrs av vår Djurskyddslag där 4H går under samma författning som djurparker. I denna står att till de djur där besökare tillåts gå in ska djuren ha tillgång till ett reträtt-utrymme. Helt enkelt ett utrymme där djuren få möjlighet att komma undan om de inte vill bli klappade.

En annan anledningen är risken för skador både för människor och djur. Vi kan ha rädda, sjuka, skadade djur eller i perioder har vi exempelvis bock och bagge inne hos våra getter och får. Deras naturliga beteende är att skydda sin flock vilket kan ge konsekvenser om man går in till dessa djur.

Personlig upplevelse – 2023
Kaniner hos oss på Årsta 4H Gård blev under januari och februari 2023 utsatta för sådant våld att de avled till följd av sina skador. Detta är något som skakade om de som stod djuren nära och skapade upprörda känslor. För att skydda våra djur är det därför inte möjligt att gå in till kaninerna längre – som en åtgärd för att skydda våra djur.

Lösningen för er som vill komma djuren närmare – Boka en gårdsrunda!

Mer info / bokning: arsta@4h-se

KACKLET – Är Årsta 4H:s informationskanal. Rubriker i kategorin KACKLET innehåller mindre artiklar och informationsnotiser från oss på Årsta 4H Gård. 

Skriven av Årsta 4H,

  Inlagd i kategori: KACKLET