Ändra dina uppgifter i medlemsregistret

Om du flyttat, bytt telefonnummer, eller om våra uppgifter i medlemssystemet av någon annan anledning inte stämmer, vänligen meddela detta till oss genom formuläret nedan.

Ändra dina uppgifter i medlemsregistret