Dokument 

Reseersättningsblankett:
reserakning 4H
Fylls i och skickas till:
Älvsborgs 4H, Åsvägen 750741 Borås
För villkor se vår reseersättningspolicyReseersättningspolicy NY – PDF

Till dig som anordnar en aktivitet:

Lägerfonden:
Älvsborgs 4H har en lägerfond, där medlemmar kan söka medel för exempelvis läger, resor, utbildning eller material. Läs riktlinjerna för att se mer information och hur du ansöker
Lagerfonden_Riktlinjer_2012

Inför klubbens årsmöte:
Senast den 10 mars ska alla 4H-klubbar ha haft årsmöte. Handlingarna ska sedan skickas till länsförbundet och riksförbundet.
Inför-årsmötet-2019 pdf

Stämmoprotokoll Länsförbundsstämma
Stämmoprotokoll 2019-04-13
STÄMMOPROTOKOLL 20180415

Verksamhetsplan länet
Verksamhetsplan 2019 pdf

Verksamhetsplan Riksförbundet
VP-2019-2022_layoutad
Verksamhetsplan_2015-2018