Välkommen till 4H i Älvsborg!

Vi vill verka för att ungdomar får en meningsfull fritid

Älvsborg och Skaraborgs 4Hs länsförbundsstämma

Lördagen den 17 april klockan 10.30

Kallelse länsförbundsstämma 2021

Stämmohandlingar

4H är en partipolitiskt obunden förening.

De fyra H:na står för Huvud, Hjärta, Hand och Hälsa. Dessa fyra Hn beskriver målen med vår verksamhet; Huvud -kunskap, Hjärta -medkänsla, Hand -praktiska färdigheter, Hälsa ett sunt levnadssätt.

Vårat motto är “att lära genom att göra”. 4H består av 4H-klubbar och 4H-gårdar. Dessa organiserar sig under 4H-län efter geografisk placering och länen i sin tur organiserar sig under Riksförbundet Sveriges 4H. Riksförbundets hemsida finner ni på www.4h.se.

Bli medlem

Vill du bli medlem i en 4H-klubb? Klicka här för mer information.

Dags för klubbens årsmöte! 

Årsmöte skall alla klubbar hålla senast den 10 mars. Alla medlemmar i klubben ska få inbjudan till årsmötet senast 14 dagar före mötet.

Glöm inte skicka in underskriva handlingar till såväl länsförbund som riksförbund.

VIKTIG INFORMATION INFÖR ÅRSMMTEN

 

4Hare gör många olika saker.

På 4H-gårdarna kan man få komma och se en lantgård och alla djuren och kanske åka på sommarläger. Genom att engagera sig en förening får man tillfälle att lära sig föreningsteknik och som vuxen gå ut i samhället med erfarenhet av styrelsearbete, föreningsekonomi och en djup förståelse för demokrati. 4H anordnar också tältläger då man får ägna sig åt friluftsliv. För att en förening skall fungera måste det finnas ledare, 4H har egna ledarutbildningar och samarbetar med studiefrämjandet.

I synnerhet bland klubbarna varierar verksamheten ännu mer. Det finns klubbar som bara ägnar sig åt datorer och klubbar som bara ägnar sig åt att vara ute i skogen. I Uppsala finns också en klubb som håller på med cirkus. Sedan finns det en del klubbar som håller på med allt från Paint-ball till övernattning i militärtält mitt i vintern. Vad vill du göra? Vill du ha hjälp för att genomföra din ide? 4H är, främst genom konceptet 4H-klubbar, en “organisation för ungdomar av ungdomar”. Välkommen med Dina idéer!

läger
Länsläger