Bli medlem i 4H och vår klubb

Bli medlem i Sveriges 4H och Älekulla 4H-klubb via Membersky.

Där kan du även hantera ditt medlemskap och som förälder hantera ditt barns medlemskap. Du hanterar fakturor för medlemskapet.

Som medlem i 4H är du välkommen att delta på organisationens alla arrangemang. Du omfattas också av en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller på 4H:s samtliga aktiviteter.

 

Medlemsavgiften för barn och unga upp till 26 år är 200 kronor

För vuxna över 26 år är medlemsavgiften 380 kronor

 

Frågor och svar om att bli medlem finns på Sveriges 4Hs hemsida