Akalla 4H-gård drivs av en ideell 4H-klubb. Vid årsmötet som hålls varje år i januari/februari får medlemmarna välja representanter till styrelsen, som ansvarar för allt som rör klubb och gård. I styrelsen sitter man årsvis, och arbetet är helt ideellt. De som sitter i styrelsen ska ha klubbens, gårdens, medlemmarnas och djurens intressen varmt om hjärtat.

Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden och diskuterar och fattar beslut kring ekonomi, verksamhet, djurbestånd, bygge, inköp och försäljning samt allt annat som rör gården!

Vill du att styrelsen ska ta upp något särskilt? Skicka ett mail till gården, Har du fler frågor om styrelsen och styrelsearbete? Hör då av dig till oss i styrelsen!

mvh

Styrelsen

Ordförande

Emilia Weidacher

 

.