Anmälan till kurser

Anmälan Läger/grupper 2021
(VIKTIGT ATT RÄTT E-MAIL FYLLS I FÖR SVAR)
Genom att anmäla mitt barn i detta formulär så ger jag mitt medgivande till att mina/mina barns personuppgifter lagras i föreningens medlemsregister och kan komma att användas för att föreningen ska kunna söka aktivitetsbidrag mm. Registret delas med riksförbundet Sveriges 4h.