GETTER

Våra getter har fått gå i pension då de blivit gamla, de kommer köpas in nya getter till våren