Arkivet: januari 2024

Sveriges 4H satsar på projekt om psykisk hälsa 

Med stöd från Allmänna Arvsfonden kommer Sveriges 4H under våren att lansera det nationella projektet “Psykisk hälsa på 4H-gården”. Syftet med projektet är att 4H-gården ska vara en plats för psykisk hälsa, på ett mer praktiskt och uttalat sätt än tidigare. Det ska även hjälpa till att höja lägstanivån hos ledare och anställda för att kunna möta individer i utsatta situationer på ett ännu bättre sätt genom att skapa en modell kring hur personalen på gården kan utveckla sin kompetens.  

Idén till projektet uppstod i en förstudie som gjordes i början av 2021 där det stod klart att 4H-gården är en bra plats för ungdomar med psykisk ohälsa. Trots att marknadsföringen kring gårdarna inte aktivt riktas till personer med psykisk ohälsa eller NPF, så har majoriteten av medlemmarna erfarenhet av dessa. 

I förstudien framgick också att ledare och anställda på gårdarna känner en utmaning i att bemöta medlemmar med psykisk ohälsa på rätt sätt. Sveriges 4H vill att dessa grupper möts och får en plats att dela sina erfarenheter på, på ett tryggt och kravlöst sätt.  

Vi är både tacksamma och stolta över att relevansen i vårt projekt blev uppmärksammat av Allmänna Arvsfonden vilket ger oss den fantastiska möjligheten att förverkliga vår idé, säger projektledare Friederike Fischer.  

Under två års tid kommer 4H-gårdar runt om i landet ha tematräffar där deltagare mellan 10-16 år ska kunna prata om allt från djupa känslor till hur en hälsosam livsstil kan se ut. Samtidigt kommer hälsogrupperna att bidra med gemenskap både mellan deltagare och djur. 

Djuren agerar som en slags dörröppnare, det kan vara lättare att prata om tunga ämnen i en hage där man är omringad av får än att prata i ett sterilt rum, säger Friederike Fischer.  

Sveriges 4H:s vision är att barn och unga ska utvecklas till engagerade, välmående, ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Projektsatsningen innebär en chans till att skapa en ännu tryggare förening samtidigt som det kommer att ge möjligheter till att höja kompetensen hos ledarna.  

Vi vill att ännu fler unga ska kunna känna acceptans och meningsfullhet i ett tryggt sammanhang. Projektet ska i princip skapa en verktygslåda samt verktyg för våra ledare att kunna erbjuda ett sådant sammanhang på våra gårdar, säger Friederike Fischer.  

För mer information eller frågor, kontakta Friederike Fischer: 

friederike.fischer@4h.se 

0764068947 

Skrivet av erikanemeti,

  Inlagd i kategori: Okategoriserade
  Kommentarer: Kommentarer inaktiverade för Sveriges 4H satsar på projekt om psykisk hälsa